Friday, April 13, 2012

Lühiülevaade John Dewey elust ja tööst

John Dewey sündis 20. oktoobril 1859. aastal Ameerikas Vermonti osariigis Burlingtonis kolmanda lapsena Archibald ja Lucina Rich Dewey neljalapselisse perre. John astus peale kohaliku kooli lõpetamist 1875. aastal koos oma venna Davis Rich Deweyega Vermonti Ülikooli, kus talle avaldas tugevat mõju Perkins´i õpetus evolutsiooniteooriast. Dewey õppis ülikoolis koos sealse silmapaistva professori Henry A. P. Torrey´ga. Torrey tutvustas Dewey´le erinevate filosoofide töid. Ülikooli ajal oli Dewey tavaline keskmine õpilane.

Peale Vermonti Ülikooli lõpetamist (1879) sai Dewey´st kooliõpetaja Pennsylvanias väikeses kohas nimega Oil City. Tema õpetada oli poisteklass, mis käitus kohutavalt. Dewey polnud oma õpetajakogemuse üle sugugi õnnelik, aga just põgenedes selle kogemuse eest, leidis ta iseenda ja oma huvi filosoofia vastu. Oma mõtted pani ta kirja artiklisse "Metephysical Assumptions of Materialism" ja saatis selle ajakirjale    Journal of Speculative Philosophy. Oma teise esseega taotles Dewey juba koha John Hopkinsi Ülikooli. Seal kohtas Dewey Morrist, Pierce´i, Adamsit ja Halli. Morrisest sai Dewey mentor. Oma doktorikraadi omandaski Dewey John Hopkinsi Ülikoolis 1884.aastal.

Samal aastal võttis Dewey vastu õpetaja koha Michigani Ülikoolis ja seal kirjutas ta kaks oma esimest raamatut. Michigani Ülikoolis kohtas Dewey oma esimest naist, Alice Chipman´i. Just Alice tõi Dewey teoreetilisest reaalsesse maailma, tutvustades talle sotsiaalseid probleeme ning mõjutas teda osalema poliitilistes ja sotsiaalsetes reformides. Michigani Ülikoolis õpetas Dewey filosoofiat ja lahkus sealt  Minnesotasse 1888. aastal, et olla sõltumatu oma mentor Morrisest. Peale Morrise surma naasis Dewey Michigani.
1894 asus Dewey Chicago Ülikooli filosoofia, psühholoogia ja kasvatusteaduste professoriks. Chicagos lõi Dewey oma eksperimentaalkooli, millest tuleb täpsemalt juttu edaspidi. Kooli aluseks olnud kasvatusteooria juhtlause oli õppimine läbi tegevuse ehk learning by doing. Kooli toetasid majanduslikult õpilaste vanemad.

 Chicago-aastatel kirjutas Dewey esimesed teosed kasvatusest. Neis käsitles ta õpetuse, tegevuse, kooli ja elu ühitamist. Katsekooli praktilisi kogemusi on tunda peaaegu kõigis Dewey teostes, eriti aga teostes nagu "School and Society" (1899), "Interest and Effort in Education "(1913), "How We Think" (1910). 1899 valiti Dewey Ameerika Psühholoogide Assotsatsiooni presidendiks. Dewey kogus tuntust pragmatisti ja progressiivse pedagoogika liikumise esindajana.

1904 tekkisid Dewey´l lahkarvamused Chicago Ülikooli administratsiooniga ja ta lahkus. Kuna tema maine filosoofina oli juba tagatud, siis kutsuti ta üsna pea Columbia Ülikooli, kus Dewey töötas aastatel 1905 – 1930 kasvatusteaduste professorina. 1905 sai Dewey Ameerika Filosoofide Assotsatsiooni presidendiks (Wikipedia). Columbia Ülikooli esimesel dekaadil kirjutas Dewey arvukalt artikleid ja esseesid. 1916 avaldas ta oma pedagoogika peateose "Democracy and Education"
Kuigi Dewey ei töötanud aastast 1930 enam aktiivselt õpetajana, oli ta elu lõpuni arvestatud avaliku elu tegelane ja produktiivne filosoof. John Dewey suri 2. juunil 1952. aastal, olles 92- aastane. John Dewey´le omistati emeriitprofessori tiitel ning ta oli eluaegne Ameerika Õpetajate Föderatsiooni (American Federation of Teachers) liige.

No comments:

Post a Comment