Saturday, April 7, 2012

Kasutatud materjalid


Experiencing Education, Chapter One. Dewey Creates a New Kind of School. http://www.ucls.uchicago.edu/data/files/gallery/HistoryBookDownloadsGallery/chapter1_3.pdf

Field, R., (2001). John Dewey (1859-1952). Internet Encyclopedia of Philosophy. www.iep.utm.edu/dewey/

Garrison, J. & Neiman, A. (2003). Pragmatism and Education. Blake, N. & Smeyers, P. & Smith, R. & Standish, P. The Blacwell Guide to the Philosophy of Education. Blacwell Publishing Ltd.

Holsting, M. Kogemuslik õppimine ja tegevus – kogemuslikud meetodid. Kristlik Kasvatus, 1/2006

John Dewey - His life, His Thoughts, His Philosophy. A Biographical Sketch of John Dewey. Chapter V. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-031599-173954/unrestricted/etd5.pdf


Karm, M. (2007). Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused. TLÜ Kirjastus.

Koort, A. John Dewey pedagoogika alused. Sõjaeelse Eesti esseistika ja kirjanduskriitika. Eesti Kool nr 6 (1935) http://www.kirjandusarhiiv.net/?p=660

Krull, E., (2001). Pedagoogilise psühholoogia käsiraamat. Tartu Ülikooli Kirjastus.

Kuusk, T. (2010). Õppeainete seostamisest õppekava lõimingu kontekstis. Kogumik Lõiming. Lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskus.

Lekarkin, M. (2004). Seikluskasvatus kui kogemuslik õppimine lasteaias Karikakar.

Neill, J. John Dewey, the Modern Father of Experiental Education. http://wilderdom.com/ExperientalDewey.html

Pihklakas, M. T. Seikluskasvatus – elamuslik õppimine. Kursusetöö. http://raulpage.org/koolitus/seikluskasvatus.pdf


Woodson, S. (2007). Pragmatism and Education. http://pangea.tec.selu/edu/~swoodson/edf607/pragmatism.pdf

No comments:

Post a Comment