Saturday, April 14, 2012

Sissejuhatuseks

Noor John Dewey
John Dewey (1859-1952) 
panus filosoofi, psühholoogi, pedagoogi ja didaktikuna on märkimisväärne. Tema hariduslikud ideed on mõjutanud nii haridus- kui ka sotsiaalsfääris toimunud reforme. Deweyt peetakse pragmatismi ja progressiivse haridusfilosoofia rajajaks. Erilisele kohale seadis ta õppimise läbi kogemuse (learning by doing). Chicago Ülikooli filosoofia, psühholoogia ja kasvatusteaduste professoriks asudes lõi Dewey oma eksperimentaalkooli, mis sai talle uute kasvatusideede praktiseerimise asutuseks. Õpetus eksperimentaalkoolis põhines õpilaste eneste vaatlustele, testidele ja uurimustele, prooviti uusi tunniplaane ja õpetusmetoodikaid. 

Teabevärav ongi loodud eesmärgiga anda lugejale ülevaade:
  • John Dewey elust ja tööst üldiselt 
  • kasvatusteaduslikest ja haridusfilosoofilistest ideedest: pragmatism ja progressiivne pedagoogika
  • Chicagos 1896 loodud laborkoolist
  • kuidas on Dewey ideed rakendust leidnud
  • milline on olnud kriitika Dewey´le.

No comments:

Post a Comment